1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

184 Main Collins Street | West victoria 8007

Follow us On Instagram

Lorem ipsum proin gravida nibh vel velit auctor alique tenean sollicitudin, lorem quis.

Top

Blog

Interview Buurtsportcoach Cello

Waarom is er een buurtsportcoach binnen Cello, hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

Bij het ontstaan van een beweegpark op de locatie Rosmalen, wilden we eigenlijk kijken of er vanuit de gemeente mogelijkheden waren voor een subsidie waarmee we bij dit beweegpark ook iemand konden zetten die sportlessen / sportactiviteiten zou verzorgen. Tijdens gesprekken met de gemeente Den Bosch werd de mogelijkheid voor het aanvragen van de brede subsidieregeling combinatiefuncties genoemd.

Door de gesprekken die we hebben gevoerd met de gemeente Den Bosch is er kort daarna door een student ook een onderzoek gedaan naar de belemmeringen en drijfveren van de LVB cliënten wonend in en rond Den Bosch die verbonden zijn met Cello. Deze uitkomsten en aanbevelingen hebben we ook meegenomen in de aanvraagprocedure.

Maar waarom kon de vakgroep bewegingsagogie deze sportlessen niet aanbieden?

Onze bewegingsagogen mogen alleen cliënten zien wanneer ze het juiste pakket (incl. behandeling) hebben. Hierdoor is een grote groep cliënten niet te bereiken, terwijl hier wel beweegvragen liggen.

Een onderzoek naar belemmeringen en drijfveren van LVB cliënten dat is interessant wat waren voor Cello de belangrijkste aanbevelingen waarmee jullie echt verder konden?

Eigenlijk wisten we een groot deel al wel, het is echter fijn te zien dat het ook echt zo wordt ervaren. Een duidelijke aanbeveling was dat een buurtsportcoach een belangrijke rol kon spelen in de opvulling van de belemmeringen.

Wat waren de belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek?

1. Het aanbod moet gericht zijn op plezierbeleving en gezondheidsbevordering. Cliënten sporten voor hun gezondheid om zichzelf fit te voelen.

2. Een laagdrempelig aanbod met een ‘veilige’ sfeer. Cliënten voelen zich niet altijd thuis in het reguliere aanbod.

3. Cliënten willen graag een ‘maatje’ ontmoeten om samen mee te sporten. De drempel om alleen te gaan is erg groot.

4. Het aanbod moet niet te ver weg zijn. Daarbij hebben cliënten de voorkeur om het aanbod voor cliënten in de wijk ook in de wijk aangeboden te krijgen. Het aanbod op
een instellingsterrein voor de cliënten is voor de ambulant wonende cliënten vaak niet interessant genoeg daarnaast kijken zij met een andere bril naar het
instellingsterrein. Daar wonen mensen met ernstige beperkingen daar horen zij (liever) niet bij.

5. Het organiseren van sportdagen voor de cliënten waarbij zij verschillende sporten kunnen ontdekken. Hierbij kunnen de cliënten ook andere cliënten leren kennen die wellicht dezelfde interesses hebben, zodat ze samen kunnen sporten.

6. Maak het aanbod betaalbaar met een eventuele tegemoetkoming vanuit Cello. Veel cliënten hebben het niet breed, maar willen wel sporten. Echter ervaren zij dat het
aanbod te duur is en vinden die drempel zo hoog dat ze uiteindelijk niet gaan sporten.

7. Cliënten geven aan dat ze niet weten hoe het proces in gang gaat wanneer zij willen sporten. Hierbij geven zij aan dat ze graag hulp zouden willen hebben, maar die nog
niet gekregen hebben.

Hoe zit dat dan met de gelden? Door wie wordt de buurtsportcoach betaald?

De combinatiefunctionaris regeling is een 60% – 40% regeling, dit houd in dat 60% van de functie vervult wordt door de organisatie en 40% wordt betaald door gemeentelijke gelden. Wat zijn dan vanuit de gemeente de doelstellingen van deze combinatiefunctionaris? Vanuit de gemeente Den Bosch zijn dit de doelstellingen, en de buurtsportcoach werkt binnen Cello ook aan deze doelen.

1. Het versterken van verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders.

2. Het (ondersteunen bij het) verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.

3. Het mogelijk maken van sporten en bewegen voor mensen die hierbij belemmeringen ervaren.

4. Het voorkomen en tegengaan van bewegingsarmoede en overgewicht door het stimuleren van sport en bewegen.

5. Een bijdrage leveren aan lokale opgaven zoals het bevorderen van de gezondheid, leefbaarheid, eenzaamheidsbestrijding, sociale cohesie of andere maatschappelijke
doelen door sport of bewegen.

De buurtsportcoach van Cello is niet 1 persoon maar zijn 3 personen. Dit is bijzonder en wordt niet altijd goedgekeurd door gemeenten toch?

De inzet van 60% kon ingevuld worden door de organisatie zelf door Anne (bewegingsagoge en Peter (vrije tijd). Deze samenwerking was niet nieuw binnen Cello maar door de buurtsportcoach is er wel structureler en vaker overleg tussen beide teams, na een jaar kunnen we stellen dat het een goede zet is geweest, sporten / bewegen kan ook echt een vrije tijdsinvulling zijn en daarom is een goede samenwerking tussen beide teams een meerwaarde voor de cliënt. De overige 40% konden niet worden ingevuld doordat er niemand binnen de vakgroep bewegingsagogie deze uren extra in kon vullen. Via een vacature is Amy aangenomen en zo ook het gezicht geworden van de buurtsportcoach.

Wat doet de buurtsportcoach van Cello.

Het sportaanbod voor de cliënten vergroten en vernieuwen. Dit vooral door samenwerkingen op te zetten met maatschappelijke organisatie zoals sportclubs in de buurt.
Daarnaast hebben we er bij Cello ook voor gekozen om de buurtsportcoach een verbindende factor te laten zijn tussen het team bewegingsagogie, team van vrije tijd en het leefstijl team, een betere samenwerking tussen deze teams is mogelijk door verbindingen te maken tussen deze partijen.

Op welke wijze werkt de buurtsportcoach bij Cello

Begin 2020 zijn we proactief vragen op gaan zoeken, Amy is in de eerste maanden heel veel woningen gaan bezoeken om te vragen waar behoefte aan was. Wat hadden de cliënten en hun begeleiders nodig om in beweging te komen? Vanuit die informatie zijn we gaan kijken wat we konden betekenen en is een jaarplan gemaakt. Wanneer er vragen zijn vanuit begeleiders of cliënten gaan we in gesprek met hen en kijken we wat we voor desbetreffende groep of cliënt kunnen betekenen. In ons jaarplan stonden ook het organiseren van sportdagen en workshops, gaandeweg het jaar hebben we ons plan vaak bij moeten stellen door Covid 19. We willen graag de vragen van cliënten en begeleiders beantwoorden, echter dit moet wel voor alle partijen op een veilige en verantwoorde manier gebeuren. Daardoor ligt er nu een stapel met ideeën voor komend jaar op de plank.

Wat is de meerwaarde van een bewegingsagoog als buurtsportcoach?

De kennis van de doelgroep. Een bewegingsagoog werkt voor een specifieke doelgroep binnen een organisatie. Binnen Cello is dat voor mensen met een lichamelijke en
verstandelijk beperking. De meerwaarde van een bewegingsagoog als buurtsportcoach is de kennis die de buurtsportcoach op deze manier heeft van de specifieke doelgroep. Zo kan er beter ingespeeld wordt op vragen die komen vanuit doelgroep. Daarnaast is het stukje creativiteit wat een bewegingsagoog bezit ook zeker een groot voordeel voor de buurtsportcoach omdat het op die manier meer out of the box kan denken en beter in kan spelen op vragen.

Waar doet de buurtsportcoach van Cello dit?

Omdat het een regeling is die wij treffen met de Gemeente Den Bosch, is deze werkzaam in Rosmalen en Den Bosch. Een van de doelen van het komende jaar is kijken naar hoe we ook bij andere gemeente dit van de grond kunnen krijgen, dit omdat Cello ook een terrein heeft in Vught en Haaren en een groot aantal locaties in omringende gemeenten.

Wanneer en hoe moet je deze regeling aanvragen

Dit is wellicht per gemeente verschillend, dat durven we niet met zekerheid te zeggen voor andere gemeenten. In Den Bosch is de termijn van aanvragen rond oktober/november en de regeling loopt een jaar, van januari t/m december. Mocht je interesse hebben in deze regeling zou ik vooral gewoon gaan informeren bij betreffende gemeente afdeling sport & recreatie wat de mogelijkheden zijn rondom de combinatiefunctionaris regeling.

Waar loop je zoal tegenaan als buurtsportcoach?

Afgelopen jaar vooral de problemen rondom Covid19, iedere keer moesten we onze plannen weer bijstellen en aanpassen, we zijn er behoorlijk creatief van geworden. Nu leveren we zelfs iedere 2 weken een aantal beweegtassen om zo toch maar weer iets te kunnen bieden en warempel het blijkt nog goed te lopen ook.
Een groot aantal van de cliënten woont intramuraal of begeleid in een buitenhuis. Deze kunnen niet zelfstandig naar een sportvereniging waardoor er voor hen een specifiek sportaanbod binnen de organisatie ontwikkeld moest worden. Aansluiten binnen een reguliere sportvereniging niet altijd passend bij de hulpvraag van de cliënt. Hierdoor ontstaat onbegrip aan beide zijden waardoor zowel de cliënt als de sportvereniging er geen fijne ervaring aan over houd waardoor een lidmaatschap vaak al snel stopt.

Heb jullie voor ons nog tips en tops?

Een van de doelen van de buurtsportcoach was het afgelopen jaar bekendheid creëren binnen de zorgorganisatie Cello. Het is lastig opstarten in een functie die helemaal nieuw is en nog nooit binnen de organisatie aanwezig geweest is.

1. Mijn gouden tip is; gewoon doen!

2. Plan gesprekken met teams en/of collega’s waarvan je denkt dat die je kunnen helpen, zo gaat er vanzelf een balletje rollen waardoor je netwerk steeds groter wordt en
steviger staat. Zoals mijn oma zij; Als je een kruiwagen hebt, dan moet je die gebruiken! Oftewel maak gebruik van de mensen die je kunnen helpen zoals bij Cello het team
Gezonde Leefstijl de mensen van afdeling communicatie en vooral ook de mensen van Vrije Tijd.

3. We leven in de tijd van social media, probeer deze zo vaak mogelijk te gebruiken. Wij gebruiken voornamelijk intranet, facebook, instagram en de interne nieuwsbrieven. Meteen in het begin heeft Amy hier een voorstelstukje op laten zetten, vervolgens hebben we regelmatig deze middelen gebruikt voor promotie en informatie.

4. Bij een grote organisatie zoals Cello ben je ook afhankelijk van anderen, soms lopen daardoor zaken veel trager dan je zelf zou willen. Een voorbeeld hiervan is de FIT
campagne die we vorig jaar wilden starten door alle informatie rondom Covid19 had de afdeling communicatie het zo druk dat onze campagne telkens werd opgeschoven we hopen nu eind maart van start te kunnen. De aanhouder wint, je moet soms wel een lange adem hebben.

5. Een van mijn eigen motto’s is: Zien bewegen, doet bewegen! Wat ik deed is de bootcamp opstarten, maar waar deze voorheen op het gezamenlijk grasveld was waar
cliënten van verschillende woningen bij elkaar kwamen sporten, ging ik nu naar de woningen (waar de sportieve cliënten woonden) toe. Wat ik hiermee bereikte was dat naar die ‘sportieve cliënt’ nu ook zijn medebewoners mee deden. Niet allemaal meteen vanaf het begin, maar als ze hun medebewoner een tijdje bezig zagen werden ze uiteindelijk toch te nieuwsgierig en deden ze ook mee.

Meer informatie over de buurtsportcoach van Cello avandal@cello-zorg.nl


Van links naar rechts: Amy van de Wiel, Peter Janssen, Anne van Dal

 

 

 

Delen:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Spring naar toolbar