1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

184 Main Collins Street | West victoria 8007

Follow us On Instagram

Lorem ipsum proin gravida nibh vel velit auctor alique tenean sollicitudin, lorem quis.
Top

Dementie Tag

Voedingsadvies geven, voedingseducatie verzorgen of beide?

Auteur: Azmi Alubeid Welke taak past meer bij bewegingsagogie was de vraag van de POLL op Facebook. En jullie antwoord was als volgt: Van de 42 stemmen heeft "24% op voedingsadvies geven gestemd & 76% op voedingseducatie verzorgen" Hieruit is de volgende kanttekening gemaakt: “De bewegingsagoog doet niet aan voedingsadvies geven of voedingseducatie verzorgen. De bewegingsagoog is een beweegprofessional en wij moeten ons vooral wegzetten als beweegprofessionals. Als we een blijk geven dat we overal verstand van hebben dan wordt het vak bewegingsagogie ongeloofwaardig.” En daarom heb ik besloten om hier een post aan te wijden. Ik zal een poging wagen om een aantal vragen te beantwoorden die te maken...

Bewegingsagogie binnen de psychogeriatrie

Auteur: Azmi Alubeid Bewegingsagogie binnen de psychogeriatrie De Bewegingsagoog houdt zich bezig met het activeren en betrokken houden van kwetsbare mensen door leefstijl interventies te implementeren. Het ultieme doel van een bewegingsagoog is het creëren en in stand houden van een gezonde en een sterk gewortelde beweeg cultuur. Waarbij de betrokkenheid van kwetsbare mensen optimaal benut wordt, met het oog op meer vitaliteit en welzijnsbevordering. Zo is een bewegingsagoog instaat om preventief te handelen, care processen te handhaven en te monitoren. En behandelingen waar cure centraal staat te ondersteunen en te intensiveren. Download artikel PDF Zie Facebook pagina "Bewegingsagogie Alles is bewegen" https://www.facebook.com/alles.is.bewegen/ Zie ook Primaire activering & Complementaire alternatieve zorg Training en Parkinson:...

Primaire activering & Complementaire alternatieve zorg

Mensen in een lichaamsgebonden ervaringsfase lijken afwezig te zijn. De emoties lijken onwaarneembaar en hun wil kenbaar maken lijkt een onbegonnen missie. Bewegingsagogen maken gebruik van Bewegingsagogische strategieën, één van de zes strategieën is primaire activering. Dit houd in het ingang zetten (activeren) van de eerste ontstane zintuigen (Primaire) zoals het ruiken, het gehoor, gezicht, smaak, tast, evenwicht en proprioceptie. Massages en andere vormen van complementaire therapie kunnen prima als een Bio-psychosociale interventie ingezet woorden waarbij betrokkenheid centraal staat. Onderstaande systematische review van gerandomiseerde gecontroleerde studies toont aan dat er een kort termijn voordeel aanwezig is. Het doel van palliatieve zorg is om de kwaliteit van leven...

Humor als preventie & interventie.

Humor is een serieuze preventie dan wel interventie. Een bewegingsagoog creëert dagelijks aantrekkelijke beweeg situaties, waarbij kwetsbare mensen aan hun mobiliteit kunnen werken. Wat net zoveel waarde heeft naast een goed geïntegreerde beweging (Lichaamsplan) is een positief zelfbeeld (Lichaamsidee) en beide constructen zijn redelijk complex maar ze beïnvloeden elkaar enorm. Daarom hebben bewegingsagogen veel aandacht voor beweegsituaties waarbij men sociale en emotionele vaardigheden kunnen oefenen dan wel uiten. Onderstaande review geeft aan dat humor een positieve effect heeft op het stress niveau dat men ervaart, humor heeft ook een positieve effect op het leervermogen van mensen. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679569 Menselijke emoties, zoals verontrusting, depressie, angst, vreugde en lachen, hebben diepgaand effect...

Training en Parkinson: implicaties van motorisch leren

Onderstaande review en onderzoeksrapport geven aan dat motorisch leren zonder bewustzijn of cognitieve strategieën normaal lijkt te functioneren bij Parkinson. Omgekeerd is leren dat afhankelijk is van aandachtsbronnen en cognitieve strategieën meestal langzamer bij Parkinson. Ook wordt er aangetoond dat externe cues een positieve effect hebben op motorisch leren. Motorisch leren is een complex proces dat zowel impliciete als expliciete (of declaratieve) componenten omvat. Het uiteindelijke doel van motorisch leren is de optimalisatie en automatisering van motorische vaardigheden. Binnen de bewegingsagogiek maakt men gebruik van de term Lichaamsplan om dit proces te beschrijven. De bewegingsagoog neemt ten alle tijden het lichaamsplan, lichaamsidee en lichaamsbesef in achting...