1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

184 Main Collins Street | West victoria 8007

Follow us On Instagram

Lorem ipsum proin gravida nibh vel velit auctor alique tenean sollicitudin, lorem quis.
Top

Author: Movere

Weerbaarheid op jonge leeftijd

Auteur: Azmi Alubeid Je bent nooit te jong om weerbaar te zijn! Stoeien, rollen, spelen dit zijn fantastische oefenvormen om niet allen fysiek maar ook sociaal-emotioneel vaardig te worden. Zoals het ontdekken van je persoonlijke grenzen als het om nabijheid en communicatie met de ander gaat. Maar ook het ontdekken van je emoties in verschillende situaties? Wanneer gaat spelen over op pesten? Wat betekent het als ik een slechte onderbuikgevoel heb? Waarom doe ik soms heel graag mee met activiteiten en andere tijden juist helemaal niet? En onderzoek geeft aan dat je sociale vaardigheden voorspellend kunnen zijn voor je toekomstige welzijn. https://ajph.aphapublications.org/…/10.2105/AJPH.2015.302630 Vroeg sociaal-emotioneel functioneren en volksgezondheid: de relatie tussen...

Advies corona (covid-19) en Bewegingsagogie

Beste collega’s, Het gespreksonderwerp van de dag “Corona” brengt heel veel vragen met zich mee. Hoewel wij bewegingsagogen nabijheid met onze doelgroep essentieel vinden voor onze begeleidingen is het nu juist noodzakelijk om de veiligheid van ons en onze medemens voorop te stellen. Dit kunnen we uiteraard doen door de maatregelen nauw te volgen. Voor veel bewegingsagogen is het helder, groepsactiviteiten worden gecanceld maar wat doen we met individuele begeleidingen? Ons advies laat het verantwoord doorgaan ofwel probeer voor jezelf een antwoord te geven op de volgende vragen. • Behoor ik zelf tot een kwetsbare doelgroep? • Zijn er kwetsbare mensen in mijn directe omgeving (thuis)? • Behoort mijn deelnemer tot...

Het antwoord is ja, en dat moeten we verantwoorden hoe je dat doet heb ik voor je uitgezocht!

Auteur: Azmi Alubeid In dit artikel streef ik ernaar om de volgende vragen te beantwoorden: [mkd_blockquote text="1:Wat is wettelijk toegestaan als het gaat om de titel bewegingstherapie? " title_tag="h6" width="100"] [mkd_blockquote text="2:Behoort bewegingsagogie tot bewegingsgeoriënteerde therapieën of behoort bewegingstherapie tot de bewegingsagogische strategieën? kip en ei verhaal ;) " title_tag="h2" width="100"] [mkd_blockquote text="3:Hoe verantwoorden we bewegingstherapie binnen de bewegingsagogie op MBO niveau?" title_tag="h2" width="100"] Een tijdje geleden heb ik een artikel geschreven "Bewegingsagogie binnen de psychogeriatrie" met de intentie de lezer te voorzien van een globale schets over de doelgroep en de werkzaamheden van de bewegingsagoog binnen de psychogeriatrie. In mijn artikel heb ik het gehad over verschillende onderwerpen waar...

Voedingsadvies geven, voedingseducatie verzorgen of beide?

Auteur: Azmi Alubeid Welke taak past meer bij bewegingsagogie was de vraag van de POLL op Facebook. En jullie antwoord was als volgt: Van de 42 stemmen heeft "24% op voedingsadvies geven gestemd & 76% op voedingseducatie verzorgen" Hieruit is de volgende kanttekening gemaakt: “De bewegingsagoog doet niet aan voedingsadvies geven of voedingseducatie verzorgen. De bewegingsagoog is een beweegprofessional en wij moeten ons vooral wegzetten als beweegprofessionals. Als we een blijk geven dat we overal verstand van hebben dan wordt het vak bewegingsagogie ongeloofwaardig.” En daarom heb ik besloten om hier een post aan te wijden. Ik zal een poging wagen om een aantal vragen te beantwoorden die te maken...

Bewegingsagogie binnen de psychogeriatrie

Auteur: Azmi Alubeid Bewegingsagogie binnen de psychogeriatrie De Bewegingsagoog houdt zich bezig met het activeren en betrokken houden van kwetsbare mensen door leefstijl interventies te implementeren. Het ultieme doel van een bewegingsagoog is het creëren en in stand houden van een gezonde en een sterk gewortelde beweeg cultuur. Waarbij de betrokkenheid van kwetsbare mensen optimaal benut wordt, met het oog op meer vitaliteit en welzijnsbevordering. Zo is een bewegingsagoog instaat om preventief te handelen, care processen te handhaven en te monitoren. En behandelingen waar cure centraal staat te ondersteunen en te intensiveren. Download artikel PDF Zie Facebook pagina "Bewegingsagogie Alles is bewegen" https://www.facebook.com/alles.is.bewegen/ Zie ook Primaire activering & Complementaire alternatieve zorg Training en Parkinson:...

Primaire activering & Complementaire alternatieve zorg

Mensen in een lichaamsgebonden ervaringsfase lijken afwezig te zijn. De emoties lijken onwaarneembaar en hun wil kenbaar maken lijkt een onbegonnen missie. Bewegingsagogen maken gebruik van Bewegingsagogische strategieën, één van de zes strategieën is primaire activering. Dit houd in het ingang zetten (activeren) van de eerste ontstane zintuigen (Primaire) zoals het ruiken, het gehoor, gezicht, smaak, tast, evenwicht en proprioceptie. Massages en andere vormen van complementaire therapie kunnen prima als een Bio-psychosociale interventie ingezet woorden waarbij betrokkenheid centraal staat. Onderstaande systematische review van gerandomiseerde gecontroleerde studies toont aan dat er een kort termijn voordeel aanwezig is. Het doel van palliatieve zorg is om de kwaliteit van leven...

Humor als preventie & interventie.

Humor is een serieuze preventie dan wel interventie. Een bewegingsagoog creëert dagelijks aantrekkelijke beweeg situaties, waarbij kwetsbare mensen aan hun mobiliteit kunnen werken. Wat net zoveel waarde heeft naast een goed geïntegreerde beweging (Lichaamsplan) is een positief zelfbeeld (Lichaamsidee) en beide constructen zijn redelijk complex maar ze beïnvloeden elkaar enorm. Daarom hebben bewegingsagogen veel aandacht voor beweegsituaties waarbij men sociale en emotionele vaardigheden kunnen oefenen dan wel uiten. Onderstaande review geeft aan dat humor een positieve effect heeft op het stress niveau dat men ervaart, humor heeft ook een positieve effect op het leervermogen van mensen. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679569 Menselijke emoties, zoals verontrusting, depressie, angst, vreugde en lachen, hebben diepgaand effect...